Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Publicacions de l'Agustí Chalaux. Vida, obra i pensament.

Tercera Via, Sistema General a la mesura de l'home d'avui.

Tercera Via, Sistema General a la mesura de l'home d'avui. Portada.Lluís Maria Xirinacs, amb idees de l'Agustí Chalaux.

Segona edició de l'11 de setembre del 2012.

Aquest llibre ens parla d'una economia nova que resoldria la difícil situació actual, i que donaria resposta a la indignació i a la perplexitat de la majoria de gent de bona fe que no veuen sortida a la crisi que vivim.

 

Llegir el llibre.

Petita història de la moneda.

Bullae.Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.
Petit text on s'explica la història de la moneda. Antigament, fou un instrument que agilitzà el comerç i afavorí la responsabilitat. Posteriorment canvià, permetent la corrupció. Es proposa, per tant, una moneda de nou responsabilitzadora, però utilitzant la tecnologia actual.

Llegir el document.

El Capitalisme Comunitari.

Ferdinand Lassalle (1825-1864).Agustí Chalaux de Subirà.
Anàlisi basat en la proposta de Bismarck, Marx i Lasalle, de donar a cada persona no assalariada una Renda Bàsica. Descripció de les persones beneficiaries d'aquesta renda. Proposta de finançament públic formulada pel Premi Nobel d'Economia, Maurice Allais, que permetria l'aplicació d'aquesta Renda Bàsica, sense recórrer a gravosos sistemes d'impostos.

Llegir el document.

Història del Capitalisme Comunitari.

Maurice Allais (1911-2010).Agustí Chalaux de Subirà.
Ponència presentada per en Agustí Chalaux de Subirà el dissabte, 17 de febrer de 2001, a la seu de la Fundació Randa, on s'explica l'història del capitalisme comunitari, la seva desaparició en favor del monopoli del capitalisme privat, i una proposta del premi Nobel d'Economia de 1988, Maurice Allais, que pot fer-lo resorgir.

Llegir el document.

Una eina per a construir la pau.

Una eina per a construir la pau.Agustí Chalaux de Subirà.
Text on es proposa l'utilització de la tecnologia actual per l'implantació d'una moneda telemàtica universal que faciliti la pau al món i la supressió de la moneda anònima. Es comenta també la connexió entre moneda anònima i els imperialismes.

 

Llegir el document.

Moneda telemàtica i estratègia de mercat.

Magdalena Grau Figueras, Agustí Chalaux de Subirà.
Petit llibre on s'estudien els sistemes monetaris al llarg de la història i les previsions i conseqüències de l'implantació de la moneda telemàtica d'ús obligatori.

Llegir el document.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.

Magdalena Grau Figueras, Agustí Chalaux de Subirà.
Llibre on es proposa un nou model econòmic i polític basat en un mercat transparent i responsable, la minimització del poder sobre les persones i la creació d'una societat amb menys misèria i corrupció.

Llegir el document.

Llegendes semítiques sobre la banca.

Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006).Agustí Chalaux de Subirà.
Barcelona, 22 de febrer de 1990.
L'Agustí Chalaux intenta resumir tot el que va aprendre en conjunt d'un gran Amic, a més prestigiós banquer, durant la seva adolescència i joventut.

Llegir el document.

Ideals ètics, instruments tècnics i objectius polítics.

Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006).Agustí Chalaux de Subirà.
Col·laboradors: Magdalena Grau, Oriol Albó, Martí Olivella, Brauli Tamarit i Laura Fuster.
El problema primordial a resoldre, de les tan mal anomenades «ciències humanes», és la dinàmica entre «ideals ètics-transcendents» i «instruments fenomènics-tècnics»; o sigui, entre «les finalitats que l'home es proposa en el seu pur esperit» i «els mitjans culturals que necessita anar inventant per a realitzar tècnicament, en l'exclusiu camp dels fenòmens, aquests alts propòsits».
D'antuvi cal afirmar que tots els instruments anomenats «econòmics» i «polítics» son exclusivament fenòmens culturals-tècnics, per més que correntment se'ls vulgui «ideologitzar».

Llegir el document.

Suggeriments de nous camins socials, econòmics i polítics.

Lluís Maria Xirinacs, Agustí Chalaux, Magdalena Grau.
Diversos documents que expliquen des de la prehistòria fins l'actualitat, com es pot utilitzar la tecnologia actual per l'implantació d'una moneda telemàtica universal que faciliti la pau al món i la supressió de la moneda anònima.

Llegir el llibre.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI.

Agustí Chalaux de Subirà. Comentaris de Joan Parés Grahit.
Els decrets lleis, que són esborranys, no tots estan complerts, però expliquen una manera de com pot funcionar una comunitat geopolítica. Són una aproximació a una nova Constitució.

Llegir el document.

Què és el diner?

Agustí Chalaux.
Avui dia, la majoria de les persones saben que el diner ja no té cap valor intrínsec, i que no està recolzat per cap dipòsit metàl·lic. No obstant, no podem dir que el concepte «diner» sigui una cosa clara i evident, no només per a la gent del carrer, els «vulgars mortals», sinó tampoc per els mateixos economistes, que encara no s'han posat d'acord en una definició d'aquest concepte acceptada universalment.

Llegir el document.

Introducció al Sistema General.

Tauleta del III mil·leni a. C. d'una població de Síria.Magdalena Grau, Agustí Chalaux.
Entenem per «Sistema General», simplement, una elaboració teòrica «científica» sobre mesura i estratègia (conducció) de mercat, acompanyada d'un instrument tècnic per a l'aplicació d'aquesta teoria a la realitat quotidiana del mercat.

 

Llegir el document.

Sistema General: «Economia i Societat» (En seixanta punts).

Tauleta del III mil·leni a. C. d'una població de Síria.Lluís Maria Xirinacs, Agustí Chalaux de Subirà.
Model de Tercera Via de mercat clar i societat transparent.
Autoritat plena en una àrea unimonetària. Socialització de la xarxa teleinformàtica (telemàtica). Control justicial de la xarxa telemàtica: secret d'empresa, de contractació, de privacitat, només accés del jutge com a prova per a judici, transparència i accessibilitat de l'àrea pública. Supressió de la moneda multicirculant a l'interior i a l'estranger. Implantació de la moneda electrònica clara (científica per unicirculant): factura (responsable segons ètica) i xec (en un sol document telemàtic).

Llegir el document.

Reflexions de l'Agustí Chalaux fetes el 1979.

Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006).Agustí Chalaux de Subirà.
Any 1979.
Des de fa anys -com a científic que vull ésser- visc el poc que em queda de vida i la meva pròxima mort, amb lucidesa de simple i efímer fenomen humà elemental. Però (...).

Llegir el document.

Glossari de termes inequívocs.

Agustí Chalaux de Subirà.
Per entendren's cal un llenguatge on cada paraula tingui un significat clar i inequívoc. Llista de paraules i els seus significats.

Llegir el document.

Documents multimèdia de l'obra de l'Agustí Chalaux.

Veure i/o escoltar els documents.

Publicacions d'en Lluís Maria Xirinacs. Vida, obra i pensament.

Llegir els documents.

Publicacions de col·laboradors i amics del Centre d'Estudis Joan Bardina.

Llegir els documents.

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte