Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Índex. Món alternatiu. Índex. Món alternatiu. Introducció. Món alternatiu.

Pròleg a la primera edició.

A partir dels anys 60 i, més concretament, del maig del 68, la paraula «alternatiu/alternativa» va sorgir amb força per emmarcar tot un seguit de moviments, ideologíes, maneres diverses de concebre la vida, etc. D'alguna forma intenten protagonitzar una sortida, obrir camins al sistema social establert en tots els àmbits.

Avui aquesta paraula gairebé ha perdut el seu sentit després d'haver-se utilitzat repetidament, tot buidant-la de contingut. Potser cal redescobrir-la o, més ben dit, anar a la recerca del seu origen.

També cal dir que en aquests vint anys darrers la història d'aquesta nova corrent ha estat plagada d'encerts i desencerts. Potser és ara el moment de valorar el que s'ha fet i el que s'ha deixat de fer; si tan sols hem aconseguit fer «pessigolles» al sistema o ens hem dedicat a minar els fonaments; si tot ha quedat en una fugida i un rebuig sistemàtic, o realment s'han donat autèntiques respostes, sense oblidar, tantmateix, que la tasca d'ésser alternatiu és difícil i aspra. Sobretot, el fet de suportar la pressió constant de les estructures imperants, la manca de recursos econòmics, la incapacitat d'afrontar i resoldre els problemes que es plantegen en les relacions personals...

Què ha succeït realment durant aquest vint anys? Ens ha engolit el sistema, som dins o fora d'ell? O més aviat... no sabem on som? Quina és la peça de la mecànica que no acaba de funcionar?

L'alternativa que planteja en Lluís Maria. és una alternativa radical. És vàlida per a tots els temps i per a totes les persones. Ens obliga a anar sempre més enllà i inclou el nostre procés personal. Significa una transformació, un canvi d'actitud, una estratègia diferent que no es queda en les formes ni les meres aparences. Més aviat apunta al centre, a l'arrel, tocant aquella fibra que fa possible la transformació personal i col·lectiva, sense oblidar, però, que tot ofici té un aprenentatge i tota opció comporta un risc.

Ignasi Roca Puig.

Índex. Món alternatiu. Índex. Món alternatiu. Introducció. Món alternatiu.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte