Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Quinze de Juny de 1978. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Sobren i manquen metges. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Divendres, 16 de juny del 1978.

Comptes anuals d'un senador (15-6-1977 a 15-6-1978).

Despeses.

 

 

 

Efectiu en caixa a 15-6-1978.

193.100,00.

Secretaria.

337.328,00.

Instal·lacions.

198.424,00.

Fitxes contacte.

11.447,00.

Correspondència.

25.175,00.

Material escriptori.

36.091,50.

Telèfon, telegrames.

24.622,00.

Avisos, fotocòpies, restaurant.

12.632,50.

Diversos.

28.936,00.

Despeses senador.

379.277,00.

Viatges.

182.475,00.

Mobiliari.

69.000,00.

Material consulta.

31.000,00.

Hotel.

73.948,00.

Vestit.

16.000,00.

Viatge advocats.

6.854,00.

Actes, atencions, serveis.

52.958,00.

Despeses pendents de pagament.

72.108,00.

Total.

1.034.771,00.

 

 

Ingressos.

 

 

 

Donatius en efectiu.

135.821,00.

Lloguer local secretariat (gratuït).

 

21.320 hores de col·laboradors (gratuït).

 

Nòmina i dietes de senador.

898.950,00.

Juliol.

50.000,00.

Agost.

50.000,00.

Setembre.

47.500,00.

Octubre.

51.250,00.

Novembre.

40.000,00.

Desembre.

50.000,00.

Gener.

87.500,00.

Febrer.

105.000,00.

Març.

102.700,00.

Abril.

105.000,00.

Maig.

105.000,00.

Juny.

105.000,00.

Total.

1.034.771,00.

Lluís M. Xirinacs.

Quinze de Juny de 1978. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Sobren i manquen metges. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte