Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Iniciativa legislativa popular. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Participació popular en l'executiu. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Dissabte, 22 d’abril del 1978.

Acció popular judicial.

Seients d’un jurat popular. Font: Soria Noticias.Si la base del poble és la font de la sobirania i de tot poder polític, no només té dret a l'acció directa legislativa, com deia ahir, sinó també a l'acció directa en el poder judicial. Cap Constitució democràtica no ho podrà negar. L'avantprojecte Constitucional que s'acaba de publicar, diu en el seu article 117: «Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració i Justícia en els casos i formes que la llei estableixi». S'accepta el dret i se li posen límits, com sempre.

És altament revelador el contingut de les esmenes presentades.

Carro Martínez –A.P.–: «Ha de suprimir-se. Si el que vol establir-se és el jurat, pot fer-se per llei ordinària, tot i el mal record que han deixat en el Dret Processal espanyol». Licinio de la Fuente –A.P.–: «No sóc partidari dels jurats, sinó de l'administració de justícia pels jutges». Gonzalo Fernández de la Mora –A.P.–: «Ha de suprimir-se, perquè s’hi suposa la instauració del jurat en el procediment d'eficàcia no provada a Espanya». Com es veu, estan en contra de la sobirania judicial del poble.

UCD: «La participació dels ciutadans en l'administració de la justícia es verificarà mitjançant l'elecció per sufragi directe dels jutges i fiscals».

Original manera d'eliminar el jurat i de democratitzar només l'esglaó ínfim de la justícia. Com els enllaços i jurats en el sindicat vertical! En un vot particular, deien: «En els processos penals els ciutadans participaran a través de jurats en la forma que s'estableixi per la llei» i també es referien a la presència d'especialistes amb veu i vot en qüestions importants.

Es veu bé qui accepta la sobirania popular en matèria judicial i qui no.

Lluís M. Xirinacs.

Iniciativa legislativa popular. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Participació popular en l'executiu. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte