Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Fills naturals. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Autogestió en els municipis. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Dijous, 13 d’abril del 1978.

Fills extramatrimonials.

Maria Dolors Calvet Puig. Font: Avui, arxiu.El projecte constitucional, en l'article 34 paràgraf segon diu: «La mare i els fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, gaudiran de la protecció oficial de l'Estat i de tots els poders públics». Sembla, doncs, que se superen discriminacions passades respecte als fills nascuts fora del matrimoni. El paràgraf tercer diu: «Els pares tenen envers els fills haguts fora del matrimoni els mateixos deures que respecte dels nascuts en aquest, sense perjudici del respecte a la institució familiar».

Es posa en aquests dos paràgrafs una esmena d'Antonio Carro Martínez, d'Aliança Popular, per ser de dret civil i llei ordinària.

En canvi altres esmenes insisteixen en la protecció de l'infant i algunes volen que es faci especial referència al compromís d’acomplir la Declaració dels Drets de l'Infant, proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de novembre de 1959. Tal és de Fernández-Espanya (AP), Jorobo Payá (AP) i, especialment, Mayor Zaragoza (UCD).

Maria Dolors Calvet, del Grup Parlamentari Comunista, s'afegeix al paràgraf primer no transcrit aquí: «Entre els mètodes de planificació familiar es podrà incloure la interrupció de l'embaràs, en les condicions fixades per la llei». I en el paràgraf segon, a dalt transcrit, suprimeix «sense perjudici del respecte a la institució familiar». Tracta doncs de fer un pas endavant més revolucionari en la transformació del concepte de la família que, per cert, quadra bé amb els aires nous que es van percebre abans d'ahir al Senat en la seva revisió del tractament jurídic de l'adulteri i l'amistançament.

Malgrat tot, segons estudiosos consultats, sembla que les atencions als fills extramatrimonials, sobretot s'aplicaran als nascuts només des de fa dos o tres anys, com a màxim. La retroactivitat serà així absurdament restringida per por a escàndols familiars, o potser, per por més aviat a pèrdues econòmiques del cònjuge o dels seus fills. Hi haurà així una irritant discriminació per als ciutadans anteriors a la Constitució. Esperem que en això s’hi pugui posar remei ara que el Senat ja comença a servir d’alguna cosa per millorar el treball del Congrés.

Lluís M. Xirinacs.

Fills naturals. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Autogestió en els municipis. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte