Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

A Ángel Sánchez. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Baixa desaprofitada. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Dijous, 30 de març del 1978.

Una altra vegada el malson de l'indult.

Cel·la amb claus al pany. Font: Ain o Salish Kendra.La Ponència informadora de la Comissió Especial d'Establiments Penitenciaris va presentar ja el seu informe, que va ser discutit i millorat en alguns punts per la comissió i aprovat per a la seva presentació a la taula del Senat. Componen la ponència dos senadors d'UCD, un del PSOE, un del Grup de Progressistes i Socialistes Independents, el català Pere Portabella pels grups basc i català.

Esperaven a la porta els periodistes impacients. Les dues morts violentes d'un pres i del director general de Presons havien tornat a posar sobre la taula un tema fatídic del que després de la derrota parlamentària de la Llei d'Indult i de les mesures severíssimes de repressió dictades pel Govern, ja ningú volia recordar.

Tot i el que vagin dient parlamentaris i partits, de dreta i d'esquerra, per justificar la seva injustificable negativa a la concessió d'indult, encara avui el primer punt de la Ponència, aprovat sense cap retoc per la Comissió de 25 membres, diu que es confirma l'opinió generalitzada que l'origen de la situació conflictiva actual en els establiments penitenciaris està motivada per considerar-se els reclusos discriminats en relació als beneficiats per l'amnistia política.

La Comissió, que recull honradament aquest sentir dels presos, és feble al defugir l'única paraula clara i adequada per estabilitzar avui les presons i fer possible la seva reforma de fons. Aquesta paraula és indult general.

La poca fermesa del Ministeri de Justícia ha ocasionat indirectament dues morts: la d'un pres, pel que sembla a mans de funcionaris autoritaris crescuts en la seva supèrbia davant la fluixedat dels seus superiors més alts i la del superior intermedi que va voler, potser ja tard, posar fermesa on feia temps que hagués hagut de ser aplicada.

El Govern va lluitar contra el feble de la COPEL i no va lluitar contra les fortes autoritats de cada presó.

Així acusa el dictamen de la Comissió. Aquesta vegada els senadors van estar a l'alçada del seu càrrec.

Lluís M. Xirinacs.

A Ángel Sánchez. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. Baixa desaprofitada. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte