Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Amnistia laboral. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. El pacte de la Moncloa. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Dimecres, 12 d’octubre del 1977.

Una garantia cívica.

Burocràcia. Dibuix: cartasdesdecuba.com.Quan em guanyava la vida, tranquil·lament, treballant en una gestoria d'Igualada, cada setmana baixava a Barcelona, carregat amb una infinitat d'expedients de tota mena, per lliurar a les delegacions dels diversos ministeris per a la seva tramitació. Segons la Llei de procediment administratiu. (17-7-1958, modificada per la de 2-12-1963), «els interessats podran sol·licitar còpia certificada» i «en presentar un document podran els interessats acompanyar-lo d'una còpia perquè l'Administració, prèvia confrontació d'aquella, retorni l'original» (articles 63 i 64). Els gestors, per treure feina a l'Administració, sempre presenten còpia. L'Administració, «prèvia confrontació», la segella i així queda salvada una garantia cívica de l'administrat.

Com que es formen cues molt llargues, l'Administració ofereix una segona via. Diu el paràgraf 3 de l'article 66 de la mateixa llei: «Les Oficines de Correus rebran també les instàncies o escrits dirigits als centres o dependències administratives, sempre que es presentin en sobre obert, per ser datats i segellats pel funcionari de Correus abans de ser certificats», però vas a Correus i es neguen a segellar la teva còpia o es neguen a fer una fotocòpia i entregar-te-la segellada.

«Nosaltres no som notaris, diuen, i el Reglament de Correus ens ho prohibeix». En efecte, en aquest reglament (14-5-1964, modificat en 14-8-1971), després de recollir l'obligació d'acceptar instàncies o escrits assenyalada en la Llei anterior, diu en el seu article 205, paràgraf 3: «Quan el remitent ho sol·liciti, l'empleat ha de fer constar, a més, a continuació del segell de dates que estampi, i tant en el document principal com en el rebut d'imposició, l'hora i minut del dipòsit. Les oficines no podran, en cap cas, segellar la còpia o còpies dels documents a remetre».

El ciutadà queda desarmat davant un possible canvi de document lliurat a l'Administració. Ens trobem, doncs, davant d'un cas de pèrdua d'una garantia cívica. I, a més, això ocasiona embussos a la recepció dels ministeris perquè el ciutadà no vol usar l'alternativa que es troba mancada de garanties.

Quan es tractarà complidament al sofert usuari com en les democràcies liberals?

Lluís M. Xirinacs.

Amnistia laboral. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. El pacte de la Moncloa. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte