Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Mort. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. A Eliseo Bayo. Diari d'un senador.

Diari d'un senador.

Mundo Diario. Logotip històric.Mundo Diario. Dissabte, 24 de setembre del 1977.

Usuaris anormals.

Cabina telefònica de l'any 1971.En el pregó de la festa de la Mercè, Josep Benet ha dit que el municipi barceloní «ha estat considerat només com a matèria primera per a enriquiment dels especuladors, que han fet de la nova ciutat un immens raval de mà d'obra».

Jo vaig demanar a Jaime Carvajal Urquijo, senador i conseller de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, que ajudés a resoldre les deficiències en el servei ocasionades pel tancament de locutoris en els grans barris obrers i d'immigrats de Barcelona. Em va contestar molt atent que passava el problema al Conseller Delegat. Avui m'arriba el resultat:

«1r La Companyia Telefònica no tanca els locutoris per raons de major o menor rendibilitat dels mateixos, sinó com a conseqüència lògica i directa de l'esforç inversor realitzat per a les automatitzacions, i, disposar d'aparells públics d'accés total a les xarxes Urbana, interurbana i Internacional que permeten donar millor servei i més complet a l'usuari normal.

2n Aquesta política d'automatització i supressió de locutoris no és privativa de Barcelona, el seu àmbit és nacional.

3r El canvi de locutori per les cabines amb aparells d'accés total permet donar servei durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, en comptes del locutori que, com a màxim, dóna servei des de les 8 del matí a les 10 de la nit, deixant la resta del temps incomunicats als usuaris. Tot això sense necessitat de personal que se sacrifiqui fent torns nocturns o en dies festius i escurçant els desplaçaments de l'usuari al poder distribuir les cabines per tota l'àrea».

Les altres afirmacions que apareixien en l'article signat pel Sr. Xirinacs, són totalment tendencioses:

  1. La Companyia no explota directament el locutori i, per tant, tampoc a les telefòniques (contractistes). El locutori està contractat a comissió i, per tant, és atribució del contractista el règim de treball, vacances, Seguretat Social, etc.
  2. El contractista del locutori quan aquest es clausura no queda al carrer, en el sentit que figura a l'article, rep una indemnització que en el cas del locutori de Verdún, origen de l'article, la quantitat que percebrà superarà el que percep en règim normal de treball durant dos anys.
  3. L'afirmació que es fa que les cabines són de mal material i que per això estan fetes malbé molt sovint és totalment gratuïta pel que es refereix a la qualitat i, la permanència en servei o fora d'ell, està en relació directa al civisme de l'usuari i l'interès que algú es prengui en fer-les malbé.

Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment o comentari sobre el tema.

Signatura: Luis Rodríguez Castellà, Conseller Delegat.

I jo afegeixo: que els afectats jutgin.

Lluís M. Xirinacs.

Mort. Diari d'un senador. Índex. Diari d'un senador. A Eliseo Bayo. Diari d'un senador.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte