Portada.

Esquema 4. Tipus de factures-xec en el mercat interior.

Tornar al text.Tornar al text.

Esquema 4.

Cal que hi hagi tantes factures-xec diferenciades com tipus d'operacions monetàries. Per tant, se'n necessitaran cinc: els quatre primers tipus de factures-xec per a operacions de compra-venda de mercaderies produïdes (tres, a nivell inter-empresarial i el quart per a les compres dels simples consumidors), mentre que el darrer tipus es reserva per a les diferents retribucions empresarials (vegeu l'esquema número 2).

Llegenda: f-x, factura-xec; mp, mercaderies produïdes; C, consumidor; T, treball; EE, equip empresarial; K, capital; I, invent; E, empresa (E1, E2,... E detall).

Tornar al text.Tornar al text.


Portada.