Portada.

Esquema 2. Mercaderies productores i llur retribució dintre de l'empresa.

Tornar al text.Tornar al text.

Esquema 2.

La retribució a dins de l'empresa dels beneficis repartibles es fa entre els quatre factors de producció: el treball i l'equip empresarial reben salaris; els capitals també els reben però sota nom de dividends o interessos, i els invents pràctics, sota forma de regalies.

Tornar al text.Tornar al text.


Portada.