Portada.

Esquema 1. Procés de la centralització comptable de les factures-xec.

Tornar al text.Tornar al text.

Esquema 1.

En aquest gràfic s'explica el procés de centralització comptable de les diferents factures-xec (F-X) -a través dels Bancs de Negocis o de les Caixes d'Estalvis- perquè quedi evidenciada la doble centralització que es proposa: la merament estadística a nivell de l'Estat i la personalitzada, directament protegida per la Justícia.

Tornar al text.Tornar al text.


Portada.